Einde van het KEI-tijdperk

De kogel is door de kerk: de wetgeving uit 2016 die digitaal procederen voor de civiele rechter bij alleen de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht stelde, wordt ingetrokken. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Spoedwet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming), komt er een einde aan deze veelbesproken pilot die inmiddels miljoenen euro’s heeft gekost. Advocaten die een civiele vorderingsprocedure bij deze rechtbanken willen starten, zullen dit, na inwerkingtreding van het wetsvoorstel, weer ouderwets op papier dienen te doen met een dagvaarding.

Het innovatieve programma KEI moest gefaseerd de digitalisering van de rechtspraak doorvoeren en tegelijkertijd de rechtspraak waar mogelijk vereenvoudigen. De rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland werden aangewezen als pilotrechtbanken. Bij hen diende sinds 1 september 2017 in handelszaken voor de civiele rechter verplicht digitaal geprocedeerd te worden. Zo’n drie jaar later de balans opmakend blijkt de schaal en de complexiteit van het digitaliseringsproces te zijn onderschat, waarna de Raad concludeerde dat een “reset” van de digitalisering noodzakelijk is. Middels de Spoedwet KEI zal voor alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht gaan gelden.

Let op: bij de Hoge Raad blijft de verplichting tot digitaal procederen bestaan. Ook advocaten in asiel- en bewaringszaken blijven verplicht digitaal te procederen. Daarnaast gaat overigens ook een deel van de vereenvoudiging van het civiele procesrecht gewoon door. Enkele belangrijke inhoudelijke procesvernieuwingen van de wetgeving uit 2016, zoals de verruiming van de processuele mogelijkheden rondom en tijdens de mondelinge behandeling, zullen door dit wetsvoorstel voor alle gerechten worden doorgevoerd.

Inwerkingtreding

De Rechtspraak koerst op invoering van dit wetsvoorstel per 1 januari 2020. Voor een procesinleiding die is verzonden voor de datum van inwerkingtreding, geldt als overgangsrecht dat de procedure in beginsel verloopt volgens de huidige Kei wetgeving en dus digitaal moet worden gevoerd. De rechter kan echter in onder KEI opgestarte en nog lopende procedures met toestemming van partijen bepalen dat op de zaak het recht van de gewone dagvaardingsprocedure van toepassing is.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkeling rondom de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel en verdere wijzigingen hieromtrent. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, kunt u altijd contact met mij opnemen.

auteur: mr. Sharon van den Hemel