Bewijsbeslag ten laste van een bekende artiest

De eiser stelt dat de eiser en gedaagde (bekende artiest) mondeling een koopovereenkomst zijn overeengekomen ten aanzien van een woning. Gedaagde zou niet aan de voorwaarden voor ontbinding hebben voldaan. De gedaagde zou in het bezit zijn digitale bestanden die de overeenkomst kunnen bewijzen.

Een bewijs beslag wordt gelegd om digitaal bewijs dat in het bezit van de tegenpartij zeker te stellen.

Tussen partijen zou er een mondelinge  koopovereenkomst tot stand zijn gekomen met als inzet een woning. De koper wilde om moverende reden de woning niet afnemen en stelde dat hij een beroep kon doen op de ontbindende voorwaarden. Volgens de verkoper waren er geen ontbindende voorwaarden waarop er tussen een partijen een discussie ontstond. De koper zou, naar deze zelf zegt, alles van het gesprek over de koop van de woning hebben opgenomen op band. Ondanks verzoeken daartoe werd de volledige bandopname niet overlegd. Ten behoeve van de bewijspositie wilde de verkoper in het bezit komen van de gehele bandopname. Om die reden is verzocht een bewijsbeslag te mogen leggen. Waarop onze deurwaarders op pad zijn gegaan.

De uitdaging was gelegen in het feit dat onze deurwaarder de koper in persoon moest treffen om beslag te kunnen leggen op de digitale gegevens. De bestanden waarop het beslag gelegd diende te worden stonden vermoedelijk op de mobiele telefoon van de koper.

Vroeg in de ochtend stond onze deurwaarder op het prive-adres van de koper om het bewijsbeslag te kunnen leggen. Het elektrische toegangshek van de woning was gesloten. De bel op het hek was buiten werking. De slotenmaker heeft snel en zonder schade het elektrische hek weten te openen. Waarna de voordeur werd open geboord. Eenmaal binnen trof de deurwaarder de koper in persoon.  Toen begon het “spel”. De koper was namelijk niet bereidwillig medewerking te verlenen, alhoewel deze dat wel aangaf te doen. De gedaagde deed alles wat in zijn vermogen lag om de beslagpoging te frustreren. Het was de taak van de deurwaarder en de digitaal specialisten om snel het bewijs zeker te stellen.

In het verlof strekkende tot het leggen van bewijsbeslag is opgenomen dat de koper, bij het aantreffen van een versleuteld bestand het wachtwoord dient te geven, op straffe van een dwangsom. De koper heeft het wachtwoord niet gegeven, waarna de dwangsommen zijn verbeurd (€450.000,-)

De aanzegging van de verbeurde dwangsommen is de volgende dag gedaan op het kantoor van de digi-specialisten aan de koper in persoon.

Er volgde een executiegeschil ten aanzien van de verbeurde dwangsommen. Onze deurwaarder was daar ook bij aanwezig om eventuele vragen van de rechter te kunnen beantwoorden en waar nodig toelichting te geven. De advocaat van de koper gaf in zijn pleitnota nog een compliment aan de deurwaarder, dat deze zich zuiver en formeel opstelde. Dat is precies een van de taken van de deurwaarder: het bewaken van de formaliteiten.

Tijdens de zitting van het executiegeschil, die 3 uren duurde, hebben partijen de rechter verzocht om een datum van uitspraak 2 weken aan te houden zodat zij zelf de mogelijkheid tot een schikking konden bekijken.. Tijdens de pauze was een schikkingsbod van de koper van €100.000,- gedaan dat door verkoper direct is afgewezen.

Inmiddels is er een schikking tot stand gekomen.

Gerelateerd

Menu