Constateringen

Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Deugdelijk bewijsmateriaal kan van doorslaggeven belang zijn in een procedure. Met een proces verbaal van constatering bent u in staat om aan te tonen hoe situatie op het moment van opmaken van het proces verbaal eruitzag.
Proces verbaal van constatering

Proces verbaal van constatering

Een proces-verbaal is een authentieke akte waarin door de gerechtsdeurwaarder zijn bevindingen ter plaatse worden vastgelegd. Zo kan worden vastgelegd dat een huurder de tuin ernstig heeft laten onderkomen, dat een dak lekt, de buurman ’s-nachts harde muziek maakt of welke roerende zaken in een woning zijn achtergelaten.

Het proces-verbaal wordt veelal voorzien van foto’s, een video- of geluidsopname ter verder onderbouwing van hetgeen werd geconstateerd.

In procedures wordt hetgeen is vastgelegd in een proces-verbaal van constatering over het algemeen voor waar aangenomen door de rechter.

Bewijskracht

Het proces-verbaal van constatering heeft geen dwingende bewijskracht. Door de onafhankelijke en betrouwbare positie die de gerechtsdeurwaarder in het maatschappelijke verkeer inneemt weegt het proces-verbaal echter zwaar mee tijdens gerechtelijke procedures.

Een proces-verbaal van constatering kan worden ingezet bij de meest uiteenlopende kwesties, zoals:

  • Het constateren hoe een (huur)woning is achtergelaten
  • Het constateren van inbreuk op octrooi- of merkenrecht
  • Het constateren van stank- of geluidsoverlast
  • Het constateren van vernietiging van goederen
  • Het constateren van schade
  • Het constateren van een prijswinnaar
Bewijsbeslag

“Met een proces verbaal van constatering staat u juridisch ijzersterk”

Naam
Menu