Scheepsbeslag & Internationale betekening

Wanneer:
Op aanvraag
Gegeven door:
Jeroen Snoek

De cursus Scheepsbeslag en Internationale betekening bestaat uit twee delen. Het eerste deel staat in teken van het scheepbeslag en alle praktische uitdagingen die de deurwaarder hier tegen kan komen. Het tweede gedeelte van de cursus staat in het teken van internationale betekeningen aangezien een deurwaarders soms grensoverschrijdend werkt.

Haven scheepsbeslag

Een scheepsbeslag spreekt tot de verbeelding. Hoe moet een mammoettanker in beslag genomen worden? Hoe ontdekt de deurwaarder in welke (zee)haven die ligt? Hoe komt de deurwaarder aan boord van een schip? Hoe wordt voorkomen dat een schip vertrekt? Welke regels gelden bij een executoriale verkoop ervan? Wat relateert de deurwaarder in zijn proces-verbaal van beslaglegging? Naast de beslagformaliteiten staan we ook stil bij de praktische uitvoerbaarheid van een dergelijke beslagactie. Het leggen van een scheepsbeslag kan immers tal van praktische uitdagingen opleveren. Tijdens de cursus wordt hierop ingegaan. De docent put uit eigen ervaring en weet op een boeiende wijze het onderwerp voor het voetlicht te plaatsen.

Het tweede gedeelte van de cursus staat in het teken van internationale betekeningen, want soms werkt een gerechtsdeurwaarder grensoverschrijdend. Soms moet er een exploot, al dan niet binnen een fatale termijn, betekend worden aan een buitenlandse partij. Hoe werkt dan het Nederlands recht? Tijdens de cursus worden de internationale aspecten behandeld van het betekenen van (gerechtelijke) stukken in het buitenland. Welke internationale regels zijn van toepassing? Op grond van welke verdragen of Europese verordeningen verloopt de procedure? Gelden er bepaalde taalvereisten? Hoe zit het met de kosten?  We staan stil bij zowel de theorie en de praktijk achter de internationale betekening.

Praktische informatie

Tijdsduur:
4 uur
PE punten:
4
Locatie :
Microsoft Teams of op locatie
Aantal deelnemers:
Maximaal 15 cursisten
Investering per deelnemer:
€ 270,00 exclusief BTW
Menu