Nieuws

Bekijk hier ons laatste nieuws.

Actueel

AfterPay-service

Kan een achteraf-betaalservice van een webwinkel beschouwd worden als een krediet? De Hoge Raad heeft er zich over gebogen op 26 mei 2023 (HR:2023:778), maar stelt op haar beurt vragen aan het Europese Hof van Justitie, omdat onduidelijk is hoe de Richtlijn consumentenkrediet op dit punt moet worden uitgelegd. Mogen de (bedongen) vertragingsrente en de incassokosten in rekening gebracht worden bij de consument, omdat deze kosten onbeduidend zijn? Hieronder gaan we nader in op de uitspraak van de Hoge Raad.
Lees verder

De schadestaatprocedure

Kan er op basis van een vonnis tot betaling van een schadevergoeding op te maken bij staat executoriaal beslag onder een derde worden gelegd? Deze vraag houdt de gemoederen al lange tijd bezig. De Hoge Raad heeft onlangs een uitspraak gedaan die aansluit bij dit onderwerp.
Lees verder
Vonnis

Inroepen huurbeding

Sinds enkele jaren is de hypotheekhouder verplicht om een eventueel huurbeding in te roepen om potentiële kopers op een executieveiling ongehinderd een bod te laten doen. Hoe beoordeelt de rechter het inroepen?
Lees verder

Bewijsbeslag ten laste van een bekende artiest

De eiser stelt dat de eiser en gedaagde (bekende artiest) mondeling een koopovereenkomst zijn overeengekomen ten aanzien van een woning. Gedaagde zou niet aan de voorwaarden voor ontbinding hebben voldaan. De gedaagde zou in het bezit zijn digitale bestanden die de overeenkomst kunnen bewijzen.
Lees verder
Proces verbaal van constatering

Richtlijn 93/33 oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

De gevolgen van het vernietigen van een oneerlijk beding in consumentenzaken door de rechter houdt de gemoederen bezig. Sinds het Europese Dexia-arrest uit 2021 worden partijen die zaken doen met consumenten gedwongen de algemene voorwaarden kritisch tegen het licht te houden.
Lees verder

De verklaringsprocedure

Een werkgever werkt niet mee aan de uitvoering van een loonbeslag, omdat hij dan in strijd zou handelen met zijn verplichting zich als een goed werkgever te gedragen. Komt hij daarmee weg?
Lees verder

Te late betekening echtscheidingsverzoek

Leidt het niet op tijd betekenen van een verzoekschrift tot echtscheiding tot niet-ontvankelijkheid aan de zijde van verzoeker? Valt deze fout nog te herstellen? De Hoge Raad heeft onlangs duidelijkheid gegeven.
Lees verder

Archief

Menu